PROGRAM KONFERENCE

Předběžný program konference doktorského studijního programu A+S 2017 - 20. října 2017 v Studio ALTA(pracovní verze, může dojít k časovým posunů nebo změnám v pořadí).

8:45-9:30 Registrace

9:30-9:45 Úvodní slovo

1. ÚVODNÍ BLOK

9:45-10:30 Axel FÖHL (D): Historie a nové využití železničních staveb

10:30-11:15 Franziska BOLLEREY (NL): Kavárny a hotel jako součásti nádraží

11:15-11:45 Coffee break

2. MAPOVÁNÍ HISTORICKÉHO VÝVOJE. HODNOCENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

11:45-12:00 Alena BOROVCOVÁ (NPÚ): Železnice v zorném úhlu památkové péče

12:00-12:15 Květa JORDANOVÁ (Ostravská univerzita): Železniční opravny a strojírny

12:15-12:30 Lukáš PATERA (Ostravská univerzita): Prejavy modernizácie v slovenskom rudnom baníctve (na príklade spišsko-gemerskej banskej oblasti)

12:30-13:30 OBĚD

3. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI, KRAJINA

13:30-13:45 Jan SAPÁK (FSv VUT v Brně): Modernizace brněnského hlavního nádraží v návaznosti na zvolené poloze

14:00-14:15 Jiří KUPKA (FSv ČVUT v Praze): Železnice, krajina a krajinný ráz

4. POTENCIÁLY VYUŽITÍ

14:15-14:30 Karel HÁJEK (FSv ČVUT): Současné konverze drážních staveb

14:30-14:45 Petra BOUDOVÁ - Veronika KASTLOVÁ (FA ČVUT): INDUSTRIÁLY 2016. Studentský filmový dokument - příklady konverzí nádraží

14:45-15:00 Lenka ZELENÁ (FSv ČVUT v Praze): Zubrnická museální železnice - Komplexní přístup k obnově bývalé
lokálky a přilehlých drážních staveb

15:00-15:15 Marie ČERNEKOVÁ (FSv ČVUT v Praze): Potenciál konverze elektráren sloužících v počátcích elektrifikace železniční sítě

15:30-15:45 Martin LAPŠANSKÝ (FSv ČVUT): Potenciál železničních staveb jako kulturních zařízení

15:15-15:30 Zdeněk ŠIMONÍK (FSv ČVUT): Analýza historických mapových podkladů vybraných pražských nádraží

15:45-16:00 Coffee break

5. VÍTKOVICKÉ NÁDRAŽÍ - PŘÍPADOVÁ STUDIE

16:00-16:15 Martin STRAKOŠ (NPÚ): Historie Polanecké spojky

16:15-16:30 Jiří KUGL (FSv ČVUT v Praze): Nádraží Ostrava-Vítkovice, jeho osud a potenciál

16:30-16:45 Lenka POPELOVÁ (FSv ČVUT v Praze) Nádraží Ostrava-Vítkovice a jeho výtvarná výzdoba (prof. Kopecký)

16:45-17:00 Radmila KADĚROVÁ (Ostravská univerzita): Jedeme vlakem. Železnice a další druhy dopravy pohledem cestujících ve 2. polovině 20. století na Ostravsku

6. KONVERZE V PRAXI

17:00-17:15 Helena ŠIMICOVÁ:Plzeňská zastávka - projekt konverze uskutečněný třemi ženami

17:15-17:30 Roman ČERNÍK: Moving Station Plzeň - jak provozovat divadlo na nádraží?

17:30 ZÁVĚR